My never, never, never land … – 2014

Eisen, Fimo, verschiedene Objekte