Ausstellung Museum Karvasla, Tbilisi, 2019

Landschaft

Eisen, Konservendosen Blech